Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

gooaaway
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viakamykowata kamykowata
gooaaway
gooaaway
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA vianormajeane normajeane

June 01 2015

gooaaway
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viakoloryzacja koloryzacja

May 31 2015

gooaaway
6087 5d3e
Reposted fromcalifornia-love california-love viavertheer vertheer
gooaaway
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
gooaaway
0034 de22 500

May 23 2015

gooaaway
Reposted fromoll oll viatosiaa tosiaa
gooaaway
Reposted fromshakeme shakeme viatosiaa tosiaa
gooaaway
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatosiaa tosiaa

May 20 2015

gooaaway
4154 f6cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaradioactive radioactive
6363 1a1c 500

Boję się czasu.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaduuuli duuuli
gooaaway
0381 699e
Reposted fromcalifornia-love california-love
gooaaway
3032 b8af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafengari fengari
gooaaway
I zasada życia: im bardziej czekasz na jakąś wiadomość, tym bardziej ona nie przychodzi.
— just me.
gooaaway
0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viailovemovies ilovemovies

May 10 2015

gooaaway
0315 fe75 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
gooaaway

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
gooaaway
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl